Arkiv
Vedtekter - Skarfoss Hytteforening

Vedtekter

 
Kommunedelplan for øvre Maana er vedtatt

http://www.tinn-kommune.com/PlanRegister/PlanRegister_detail.php?key=0600&itemNumber=0

Utbyggingsplanene på Frøystul er tatt ut av planen, og unntatt rettsvirkning. Resten av planen er vedtatt.

Det er usikkert hva dette betyr for utbyggingsplanene på Frøystul. Fylkesmannen har hatt innsigelser til planen som må utredes videre, så endringer innenfor området unntatt planen vil det bli.

God sommer!

 
svar på kommunedelplan

Kommunedelplan for øvre Maana er lagt ut på 2. gangs høring. Svarfrist er 1.mai.

Les hytteforeningens uttalelse til planen her.

Kommentarer mottas på hytteforeningens This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Ny kommunedelplan

Tinn Kommune har lagd en ny kommunedelplan for vårt område. Det er vesentlige endringer i forhold til det orginale utkastet, bl. a. er fortetting i Hyldalen tatt ut. Det er planlagt et stort byggeområdet ved Frøystul.

Se kart og andre dokumenter her

 
Ny høyspentlinje i Hyldalen

Tinn Energi er i ferd med å bytte den gamle 22 kV høyspentlinja som går langs Skarfoss mot Frøystul. De er godt i gang med byggingen der den gamle skal erstattes med en ny. De har også startet bygging av en ny linje fra Hyldalsbekken inn på vestsiden av Hyldalsvannet til en ny transformator.

Read more...
 


Joomla Templates by Joomlashack